Polskie wesele i inne uroczystości – warsztaty polskiego śpiewu i tańca tradycyjnego

Prowadzenie: Ewa Grochowska i Mateusz Kowalski przy akompaniamencie zespołu Tęgie Chłopy

piątek, 9 listopada 2018, godz. 19.00–22.00 – INECC, Luksemburg
sobota, 10 listopada 2018, godz. 10.00–17.00 – INECC, Luksemburg

Zapisy i informacje dodatkowe: https://www.inecc.lu/base?base=4&record=1473834981477&com=0I0I0I0I

Uwaga – dla wszystkich uczestników warsztatów – wstęp na koncert „Tęgich Chłopów” 10 listopada w Sang a Klang – gratis!

Opis warsztatów
Ewa Grochowska (grupa żeńska)

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu są dedykowane pracy nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla śpiewu wiejskiego.
W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo-muzyczną, koordynacją fizyczno-oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych w śpiewie, które utrwalają się w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim „rozśpiewanie” uczestników, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego oraz zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu. W trakcie spotkania będziemy zwracać szczególną uwagę na tradycję śpiewu obrzędowego, który jest najtrudniejszym stylistycznie i wykonawczo repertuarem. Zajmiemy się pieśniami weselnymi z północnej Małopolski i południowo-zachodniego Mazowsza. Z pewnością nie zabraknie także pieśni z lirycznych i przyśpiewek. Będziemy się koncentrować na cechach stylowych (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne, wariantowość melodii, ornamentyka) oraz badać i rozwijać doświadczenie wspólnotowości śpiewu.

Oczekiwania wobec uczestniczek zajęć: umiejętność uczenia się „ze słuchu” (bez zapisu nutowego), gotowość na aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych oraz samodzielną pracę poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

Liczba miejsc: 15 (grupa żeńska) / wiek uczestniczek: 15+
Zapraszam osoby o różnym poziomie zaawansowania w pracy nad śpiewem tradycyjnym.

Ewa Grochowska – prowadzi badania poświęcone gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym oraz muzyce instrumentalnej z Małopolski Północnej i Lubelszczyzny. Jest autorką wielu projektów edukacyjnych i artystycznych dedykowanych przekazywaniu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej.
Uczennica skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych (w latach 2000–2013), miłośniczka dawnego wiejskiego śpiewu weselnego, w którym nie ma miejsca na śpiewanie „półgębkiem”. Uczy się tego od wiejskich śpiewaczek w Polsce i na Ukrainie od 1999 r.
Członkini zespołów i projektów muzycznych: Tęgie Chłopy, Z Lasu, Warszawa Wschodnia, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, MZK Toruń.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014, 2018). Doktor nauk humanistycznych.

Mateusz Kowalski (grupa męska)

Posłużymy się formułą spotkania śpiewaczego – prowadzący podaje melodię, reszta grupy dołącza po chwili. Skupimy się na pieśniach religijnych w wariantach melodycznych z północno wschodniego Mazowsza, a teksty zaczerpniemy ze Śpiewnika Pelplińskiego. Długość pieśni oraz ich struktura – wielozwrotkowa i powtarzalna – dają możliwość skupienia się na samym śpiewie i zminimalizowania zagadnień analitycznych. Zajmiemy się więc przywołaniem śpiewającej gromady i doświadczeniu zjawiska w takiej formie, która umożliwia każdemu znalezienie miejsca dla swojego głosu, z jego własną siłą i barwą.

Mateusz Kowalski

Śpiewak, skrzypek i akordeonista, uczeń Jana Gacy. Lideruje Kapeli Mateusza Kowalskiego i współtworzy zespoły: Tęgie Chłopy, Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, Kompanię Adama Struga, Monodię Polską, Kapelę Macieja Filipczuka. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, m.in. w ramach działań Stowarzyszenia „Tratwa” z Olsztyna i Stowarzyszenia Dom Tańca z Warszawy. Brał udział w „Spotkaniach z Muzyką” organizowanych przez Filharmonię Narodową w Warszawie. Prowadzi także warsztaty gry na instrumentach (Tabory Domu Tańca, Ambasada Muzyki Tradycyjnej, Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej, festiwal Wszystkie Mazurki Świata). Muzyki kieleckiej, wraz z Tęgimi Chłopami, od pięciu lat uczy się od mistrza i dobrego ducha zespołu – Stanisława Witkowskiego.

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

we współpracy z: