Uroczysty koncert polskiej muzyki sakralnej w stulecie Polski niepodległej

Hoquetus Ensemble w składzie:

Agnieszka Wierzbicka, Aneta Wierzbicka – soprany
Olga Gajda-Lüpke, Anita Eydt-Schmit – alty
Jeff Mack, Marcin Wierzbicki – tenory
Szymon Bielecki, Henryk Mazur – basy

Robert Kania – organy

niedziela, 11 listopada 2018, godz. 19.30
Katedra Notre-Dame w Luksemburgu

Wstęp wolny


Program:
Wincenty z Kielczy – Gaude Mater Polonia (1253)
F. Nowowiejski – Fantazja polska op. 9 nr 1 (1911) na organy
F. Nowowiejski – Christe Rex (1929)
K. Szymanowski – Stabat Mater. Spraw niech płaczę (1926)
S. Wiechowicz – Nie nam, nasz Panie! (Psalm 115; 1927)
B. Szabelski – Sonata na organy, cz. III Allegro molto (1943)
A. Koszewski – Zdrowaś Królewno Wyborna (1963)
H. M. Górecki – Totus tuus (1987)
Z. Bujarski – Veni creator spiritus (1983) na organy
J. Łuciuk – Oremus pro pontifice Joanne Paulo Secundo (1992)
M. Borkowski – Regina caeli (1995)
P. Łukaszewski – Jubilate Deo (1996)
T. Paciorkiewicz – Preludium i fuga nr 1 (1985) na organy
M. Sawa – Ego sum panis vivus (1996)
M. Sawa – Deo Gratias (1994) na organy
R. Twardowski – O gloriosa Domina (1999)
J. Świder – Boże wiecznej mocy (2013)
R. Kania – Improwizacja nt. Roty F. Nowowiejskiego
A. Kościów – Gaude Mater (2018)
M. Wierzbicki – Ave maris stella (2018)

* * *

W tym jakże podniosłym dniu, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chcielibyśmy przedstawić Państwu to, co w muzyce polskiej najpiękniejsze, najbardziej uduchowione, najgłębsze a zarazem najlepiej podkreślające doniosłość momentu w historii Polski i Europy, w którym mieliśmy szczęście się znaleźć. Polska muzyka sakralna ostatnich 100 lat, to dzieła nie tylko piękne i wartościowe. To przede wszystkim świadkowie historii Polski, która od wieków przeplatała się z historią chrześcijaństwa w Europie. Nic więc dziwnego, iż koncert rozpoczynamy od jednego z pierwszych polskich hymnów narodowych – hymnu ku czci św. Stanisława, Gaude Mater Polonia. W programie koncertu znajdziemy też echa innych kluczowych momentów w historii Polski – napisana przez Feliksa Nowowiejskiego w przededniu odzyskania niepodległości Fantazja polska na organy, improwizacja organowa nt. jego Roty, najwspanialsze dzieło muzyki sakralnej – Stabat mater Karola Szymanowskiego, a także Totus tuus Henryka Mikołaja Góreckiego i Oremus pro pontifice… Juliusza Łuciuka – muzyczne świadectwa czasu pontyfikatu Jana Pawła II, czy w końcu utwory najnowsze, takich kompozytorów, jak Paweł Łukaszewski czy Aleksander Kościów. W programie koncertu nieprzypadkowo dominują utwory maryjne (O gloriosa domina, Zdrowaś Królewno Wyborna, Ave maris stella czy choćby wymieniony wcześniej Totus tuus) – Matka Boża odgrywała zawsze szczególną rolę w duchowym życiu Polaków; nie zapominamy jednakże o miejscu, w którym dzisiejszy koncert się odbywa – Katedra Notre-Dame w Luksemburgu to także sanktuarium maryjne, miejsce kultu Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych.

Uroczysty koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Katedrze Notre-Dame w Luksemburgu poprzedzi msza św. za Ojczyznę o godz. 18.00.

* * *

Hoquetus Ensemble, to polski kwartet wokalny, który rozpoczął swoją działalność w Luksemburgu w 2011 r. jak zespół muzyki dawnej. W ciągu kilku lat intensywnej pracy rozszerzył swój repertuar i obecnie wykonuje nie tylko muzykę poważną – tak sakralną jak i świecką – ale także stylizacje muzyki tradycyjnej, jazz, gospel oraz pop. Chętnie sięga także do repertuaru współczesnego. Hoquetus Ensemble bierze udział także w dużych projektach muzycznych, takich jak np. Musicals, Pops and More… – projekt z udziałem połączonych chórów Bourscheid, Reisdorf-Bettendorf i Vianden oraz orkiestry miasta Vianden, gdzie członkowie zespołu wystąpili także jako soliści. Zespół wielokrotnie prezentował się na dużych imprezach muzycznych w Luksemburgu, takich, jak Tour de la Musique, National Sangerdag, House Full of Music and Arts w Diekirch, Bicherfest w Vianden, RIFF World Village czy Nocturnes na Zamku w Bourscheid. W 2017 r. zespół został zaproszony do udziału w koncercie karnawałowym w Teatrze Muzycznym w Łodzi, gdzie zaprezentował się w repertuarze luksemburskim. Hoquetus Ensemble bywa zapraszany także do uświetniania oficjalnych uroczystości państwowych czy międzynarodowych. W 2013 r. zapewniał oprawę muzyczną na uroczystości wręczenia przez J. C Junckera premierowi D. Tuskowi oznaczenia Merit Europeen, w 2016 r. na Zamku w Vianden na uroczystej kolacji wydanej przez Wielkiego Księcia Następcy Tronu Wilhelma przedstawicielom świata polityki i biznesu zaś w roku 2017 i 2018 śpiewał na oficjalnych uroczystościach z okazji polskiego Święta Narodowego 3 Maja w Luksemburgu.
Bazę zespołu stanowi kwartet wokalny w składzie: Aneta Wierzbicka (sopran), Olga Gajda-Lüpke (alt), Marcin Wierzbicki (tenor) i Henryk Mazur (bas), jednak nierzadko zaprasza on do współpracy innych muzyków. Do stałych współpracowników zespołu należą: Agnieszka Wierzbicka (sopran), Izabela Malec (alt), Arkadiusz Malec (tenor), Szymon Bielecki (bas) oraz Robert Kania (organy).

* * *

Organizatorzy koncertu pragną jednocześnie złożyć jak najserdeczniejsze podziękowania dla Ambasady RP w Luksemburgu za wydatną pomoc w organizacji koncertu, dla Parafii Notre-Dame w Luksemburgu za udostępnienie Katedry w tym jakże ważnym i uroczystym dla wszystkich Polaków dniu oraz dla Kulczyk Investments SA za znaczące wsparcie finansowe tego projektu.


Sponsor główny koncertu: