Słowo od dyrektora Festiwalu

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce V Festiwal Kultury Polskiej; projekt będący owocem współpracy z Ambasadą RP w Luksemburgu oraz naszymi wieloletnimi partnerami – Ancien Cinema w Vianden, CCRN Abbaye de Neumünster, gminą Bourscheid i wieloma innymi. Festiwal, który jest zwieńczeniem 10 lat działalności stowarzyszenia polska.lu asbl i który sam obchodzi w roku bieżącym jubileusz 10-lecia. Na program Festiwalu zdecydowaliśmy się wybrać to co w nas, Polakach, najwartościowsze – nasze nietuzinkowe poczucie humoru (MozART Group), nasze niebanalne spojrzenie na świat (Zespół Raz, Dwa, Trzy), nasze ukochanie wolności i głęboki patriotyzm (przegląd filmowy „Ścieżki do wolności”), naszą wiarę, gorliwość i pracowitość (wystawa „Jan Paweł II – człowiek i kultura”) a także nasze zamiłowanie do piękna oraz szacunek dla naszych gospodarzy, gdziekolwiek na świecie bylibyśmy gośćmi (wystawa fotograficzna „Piękny Luksemburg w obiektywie uczestników warsztatów fotograficznych Festiwalu Kultury Polskiej”). Bo tak właśnie chcielibyśmy być postrzegani tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie przyszło nam żyć i dzielić swoje szczęście z innymi. Żywię także nadzieję, iż tegoroczny Festiwal godzien jest okoliczności, w jakich mam niezwykłą okazję go organizować – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętujmy, cieszymy się i bawmy się razem!

Pragnę złożyć szczególne podziękowania Ambasadzie RP w Luksemburgu, a osobiście – JE Ambasadorowi Piotrowi Wojtczakowi oraz jego małżonce, p. Iwonie Wojtczak, za pomoc przy organizacji Festiwalu, ponadto Ancien Cinema w Vianden, a w szczególności Maciejowi Karczewskiemu i jego małżonce, Hannie Karczewskiej, za współpracę oraz niezwykły wkład w program Festiwalu, Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwu Kultury WKL za wsparcie finansowe, wszystkim sponsorom i partnerom Festiwalu oraz – last but not least – członkom polska.lu asbl oraz wielu osobom, bez których wsparcia i pracy ten Festiwal po prostu by się nie odbył.

Marcin Wierzbicki

prezes stowarzyszenia polska.lu asbl
dyrektor Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu